Stichting de Maakruimte creëert creatieve ruimte in hoofden, systemen en in de stad. Stichting de Maakruimte ontwerpt, ontwikkelt en produceert innovatieve projecten vanuit het creatieve proces. De Maakruimte beweegt zich in verschillende disciplines en domeinen en brengt hier verbindingen, ontmoetingen en cross-overs tot stand.

De Maakruimte heeft een groot netwerk in zowel welzijnswerk, culturele sector, ondernemers in Utrecht, creatieve makers en het onderwijs. Juist dit netwerk maakt het mogelijk om domeinoverstijgend en verbindend te werk te gaan.

De Maakruimte is procesbegeleider, onderzoeker en kwartiermaker. De Maakruimte bestaat uit een team van specialisten uit het onderwijs, onderzoek, welzijn, kunst, cultuur, ondernemers en heeft een groot netwerk van makers.

Wil je kennis met ons maken? Neem dan contact op via post@demaakruimte.nl en volg ons op sociale kanalen!